O nas

FKP Scorpio Poland jest najnowszym członkiem międzynarodowej grupy spółek FKP Scorpio, która obecna jest w Niemczech, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwajcarii oraz posiada akcje Arcadia Live (w Austrii), Friendly Fire (w Holandii) i Smash! Bang! Pow! (w Danii).

Polskie biuro zostało otwarte 1 sierpnia 2019 roku i obecnie pracuje nad kolejnymi ogłoszeniami koncertów i innych wydarzeń. Zespół ma siedzibę w Warszawie i składa się z Folkerta Koopmans’a i Filipa Potockiego jako CEO, Krzysztofa Czarniakowskiego jako Project Managera, Jana Brzozy jako Operations Managera, Joanny Muszyńskiej jako Marketing Managera oraz Kristiny Rosenbusch jako Assistant - Project Managera.

Ogłoszone wydarzenia obecnie obejmują: koncert australijskiej niezwykle utalentowanej TONES AND I, BBC BLUE PLANET II - LIVE IN CONCERT oraz kanadyjski zespół THE DEAD SOUTH. Wkrótce kolejne ogłoszenia!

 

Filip Potocki

Jan Brzoza

Operations Manager
jan@fkpscorpio.pl

Krzysztof Czarniakowski

Project Manager
krzysztof@fkpscorpio.pl

Joanna Muszyńska

Marketing Manager
joanna@fkpscorpio.pl

Kristina Rosenbusch

Project Manager
kristina@fkpscorpio.pl