Newsletter

Tu możesz zapisać się na nasz newsletter!

ZAPISZ SIĘ


AdministratoremPani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z wysyłką newslettera jest spółka FPK Scorpio Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (dalej: „Administrator”). Dodatkowe dane kontaktowe do Administratora:e-mail: office@fkpscorpio.pl, numer telefonu: +48 505 985 644.

Pani/Pana dane osobowe sąprzetwarzanew oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, w celach wysyłania do Pani/Pana newslettera, zawierającego informacje dotyczące Administratora oraz prowadzonej przez Administratora działalności, w tym informacje mogące stanowić informacje handlowe.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych zawiera Polityka Prywatności. Zasady dotyczące usługi newslettera określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny tutaj: Regulamin. W jego treści wskazano między innymi, w jaki sposób można zrezygnować z otrzymywania newslettera.