Please accept marketing-cookies to watch this video.

HVOB TOO Tour Warszawa

HVOB wrócili na scenę koncertową i zagrają w Warszawie w ramach swojej obecnej trasy koncertowej. Trasa zbiega się z wydaniem nowego albumu HVOB „TOO”, który ukazał się w kwietniu 2022.

(Zastrzeżenie: Koncert odbędzie się zgodnie z przepisami Covid-19 obowiązującymi w czasie wydarzenia).